Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
CẢNH BÁO: NGƯỜI ĐI TIỂU ĐÊM TRÊN 2 LẦN CÓ NGUY CƠ CAO SUY THẬN
(15/06/2018)
Một trong những chức năng chính của thận là bài tiết nước tiểu. Vì vậy khi thận yếu thường gây ra những thay đổi tình trạng đi tiểu như: nước tiểu có ...
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(01/06/2020)
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5).