1. Giới thiệu chung

Khoa: Thăm dò chức năng

Điện thoại: 0209.3.879.327

Địa điểm: Tầng 2, Nhà B, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

 

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

 

Phó trưởng khoa Bùi Mạnh Cường

 

 

Điều dưỡng trưởng Phùng Thị Son

 

Tập thể cán bộ khoa Thăm dò chức năng

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

 

Ghi điện tâm đồ
Gắp dị vật ống tiêu hóa
Nội soi dạ dày
Xử lý dụng cụ nội soi

                                                                         

2. cấu tổ chức:

2.1. Sơ lược quá trình phát triển

Khoa bao gồm thăm dò chức năng và nội soi (endoscopic probe function) là ngành ứng dụng các kỹ thuật khoa học công nghệ, máy tính vào chẩn đoán y học được thể hiện bằng những hình ảnh theo quy ước nhằm khảo sát các cấu trúc của cơ thể con người.

- Khoa được thành lập từ ngày 01 tháng 10 năm 2005. Ban đầu nhân lực khoa chỉ có 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng, thực hiện chức năng nội soi tiêu hóa trên, điện tim chẩn đoán.

- Cùng với sự phát triển của Bệnh viện trong những năm gần đây khoa từng bước phát triển về cơ về cấu tổ chức, năng lực chuyên môn - ứng dụng các kỹ thuật mới chuyên sâu trong chẩn đoán và can thiệp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2.2. Nhân lực:

Tổng số viên chức: 08. Trong đó:

- Bác sĩ: 04

+ 02 Bác sĩ chuyên khoa cấp I (01 đang học chuyên khoa II)

+ 02 Bác sĩ đa khoa (01 đang học chuyên khoa I)

- Điều dưỡng: 04

+ 02 cử nhân đại học

+ 02 đang học cử nhân đại học

2.3. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quy chế của Bệnh viện ban hành Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 09 năm 1997.

2.3.1. Chức năng:

- Khoa Thăm dò chức năng là khoa có sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá hình thái, chức năng trong các cơ quan của có thể như các thủ thuật nội soi tiêu hoá, hô hấp để chẩn đoán và điều trị, thực hiện các kỹ thuật Thăm dò chức năng cơ thể.

- Các thành viên trong khoa được đào tạo có trình độ sử dụng, bảo quản, vận hành tốt các trang thiết bị y tế.

- Quản lý và sử dụng thiết bị y tế theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư trang thiết bị.

2.3.2. Nhiệm vụ:

Theo sự phân công của Ban giám đốc, khoa Thăm dò chức năng thực hiện nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, triển khai các kỹ thuật Thăm dò chức năng để khám và điều trị bệnh.

- Tham gia nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến vào công tác chẩn đoán cũng như điều trị, triển khai các đề tài nghiên cứu tại bệnh viện ứng dụng trong công tác chuyên môn hàng ngày.

- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật: phối hợp với phòng Quản lý chất lượng nhận đào tạo nội soi tiêu hóa, phụ giúp nội soi.

- Tham gia quản lý kinh tế trong Bệnh viện: Thực hành tiết kiệm, quản lý an toàn thiết bị được giao, quản lý có hiệu quả các phương tiện, máy móc.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với các bác sĩ lâm sàng thực hiện kỹ thuật, thủ thuật đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

- Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ Y tế quy định.

2.4. Trang thiết bị:

STT

Tên thiết bị

Số lượng

1

Máy điện tim

02

2

Máy điện não

02

3

Máy đo lưu huyết

01

4

Máy đo chức năng hô hấp

02

5

Karl storz

02

6

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng Olympus 170

01

7

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng Olympus 145

01

8

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng FUJINON-2500

01

9

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng Karl storz

02

10

Hệ thống nội soi phế quản Karl storz

01

3. Các hoạt động chuyên môn

3.1. Thăm dò chức năng (Probe function):

- Điện tâm đồ (ECG): Điện tim thường, điện tim cấp cứu tại giường…

- Điện não đồ (EEG): Ghi điện não đồ người lớn và trẻ em, ghi điện não đồ khi ngủ…

- Lưu huyết não (REG): Đánh giá làm đầy mạch máu lên não, trương lực thành mạch…

- Đo chức năng hô hấp: Đo các chỉ số chức năng hô hấp, test phục hồi phế quản…

- Holter: Theo dõi các chỉ số holter huyết áp trong 24 giờ, holter điện tâm đồ trong 24 giờ.

3.2. Nội soi (Endoscopic): Thực quản dạ dày tá tràng, đại trực tràng, khí phế quản chẩn đoán và điều trị

- Nội soi chẩn đoán: Thực quản dạ dày tá tràng, đại trực tràng, khí phế quản…

- Nội soi can thiệp: Thắt tĩnh mạch thực quản, cắt polyp ống tiêu hóa, tiêm cầm máu, kẹp clip cầm máu, gắp dị vật…

4. Định hướng hoạt động trong thời gian tới

- Căn cứ vào chiến lược phát triển của bệnh viện giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Căn cứ vào mô hình phát triển bệnh viện. Khoa Thăm doc chức năng sẽ phát triển kỹ thuật theo mô hình đã định sẵn.

- Trong thời gian tới khoa phối hợp với các khoa lâm sàng, thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến Bệnh viện của BYT.

- Đề xuất Lãnh đạo Bệnh viện đảm bảo nhân lực để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của lâm sàng và xu thế chung của xã hội cũng như phát triển kỹ thuật cao.

- Tiếp tục cử bác sĩ, điều dưỡng đào tạo một số mũi nhọn chuyên khoa như: nội soi tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu…

- Phát triển các kỹ thuật cao chuyên sâu như: nội soi thắt trĩ và tiêm xơ trĩ, nội soi can thiệp cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm (ESD), nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)…

- Luôn quan tâm công tác đào tạo để nâng cao trình độ cho các bác sĩ và điều dưỡng bằng hình thức tại chỗ hoặc tại các tuyến trung ương.