1. Giới thiệu chung

Tên khoa phòng: Khoa Phụ Sản.

Điện thoại: 02093 878 152

Địa điểm làm việc: Tầng 05 – Tòa nhà B – Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Lãnh đạo hiện nay:

-    Bác sỹ Đàm Thị Tanh – Phó trưởng khoa Phụ trách khoa Sản.

BS. Đàm Thị Tanh – Phó trưởng khoa Phụ trách