1. Giới thiệu chung

Tên khoaKhoa Lao & Bệnh Phổi – BVĐK Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.878.131

Địa điểm làm việc:

Lãnh đạo hiện nay: Trưởng khoa BSCKI: Phùng Đức Phú

Trưởng khoa BSCKI: Phùng Đức Phú

 

Tập thể cán bộ Khoa

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Đo chỉ số sinh tồn
Đọc phim X-quang

 

Thăm khám bệnh nhân
Tư vấn cho bệnh nhân

 

2. Cơ câú tổ chức:

 - Cơ cấu tổ chức khoa:

+ Nhân lực: 06 viên chức: 02 Bác sỹ(02 Bs CKI), 04 Điều dưỡng( 01CNĐD)

+ Trình độ đai học: 01, sau đại học: 02; cao đẳng : 2, trung cấp : 1

+ Đảng viên: 04

+ Giường bệnh được giao: 16, thực kê: 29

 2.1 Sơ lược quá trình và phát triển:

Khoa Lao thuộc khối lâm sàng, hiện nay với tổng số 06 cán bộ trong đó 02 Bác sỹ, 04 Điều dưỡng, 04 đảng viên,(01 nam, 03 nữ)

Trong năm 2020 tập thể khoa đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và các giải pháp thích hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, toàn thể khoa đoàn kết thống nhất cao để hoàn thành tốt công việc được giao trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hàng năm khoa đều đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các quy định của bệnh viện, quy trình, quy chế chuyên môn, 12 điều Y đức, 10 điều dược đức của Bộ Y tế ban hành.

2.2. Nhân lực và quy mô giường bệnh.

+ Nhân lực: 06 viên chức: 02 Bác sỹ(02 Bs CKI), 04 Điều dưỡng( 01CNĐD)

- Khoa lao tiếp nhận và điều trị các bệnh về lao, các thể lao, các bệnh về phổi, công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền phòng chống, điều trị lao.

2.3. Chức năng nhiệm vụ được giao: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, toàn thể khoa đoàn kết thống nhất cao, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao.Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo quy định của Bệnh viện và của BộY tế. Đặc biệt lãnh đạo khoa luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong khoa.

2.4. Trang thiết bị:

TT

Tên trang thiết bị

Số lượng

         Ghi chú

1

Giường bệnh

29

 

2

Tủ đầu giường

29

 

3

Máy hút đờm

02

 

4

Máy thở khí dung

02

 

5

Máy Spo2

01

 

6

Máy hút áp lực âm

01

 

 

3. Hoạt động chuyên môn

- Thực hiện theo quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định số:1985/1997/BYT- QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997

- Thực hiện các phương pháp không phẫu thuật

- Trong khám bệnh,chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

- Phải đảm bảo các quy định về cách li, chống lây chéo, có buồng bệnh khép kín, có lối đi riêng cho người bệnh vào khoa điều trị không đi qua các khoa khác.

Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các kiến thức mới thông qua các lớp tập huấn, đào tạo dài hạn.

- Trong chuyên môn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng nghiệp, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, giúp đỡ, nâng cao trách nhiệm trong việc chăm sóc điều trị các loại lao các bệnh về phổi.

 - Không đùn đẩy trách nhiệm cho đồng nghiệp tiếp thu những kỹ thuật mới, những tiến bộ khoa học. Mỗi cán bộ viên chức luôn tự tìm tòi, sáng tạo, năng nổ nhiệt tình, trung thực, thẳng thẳn, thật thà trong hoạt động chuyên môn, không gây mất đoàn kết. Vì vậy trong năm cả khoa đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Không để xảy ra sai sót trong chuyên môn, không có đơn thư khiếu nại.

- Thực hiện tốt quy chế quản lý chất thải, xử lý chất thải đạt yêu cầu, góp phần giữ gìn môi trường bệnh viện trong sạch.

- Sổ sách ghi chép đầy đủ rõ ràng, vật tư tiêu hao có phiếu dự trù và lĩnh từng tháng, quý, không gây lãng phí thất thoát.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tập huấn lại, phổ biến mới các khâu chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong khoa và Bệnh viện.

- Các thành viên trong khoa luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  Nhà nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc mọi nội quy, quy chế cơ quan và nhiệm vụ được phân công, khâu chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong khoa và Bệnh viện.

4. Phương hướng hoạt động: 

-  Thực hiện tốt quy tắc giao tiếp ứng xử và nghiêm túc thực hiện 12 điều y đức và 10 điều dược đức. Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử của người cán bộ y tế, tích cực tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các kiến thức mới thông qua các lớp tập huấn.

- Trong chuyên môn có sự phối hợp chặt chẽ giữa đồng nghiệp, học tập kinh nghiệp lẫn nhau, giúp đỡ, nâng cao trách nhiệm trong việc chăm sóc, điều trị người bệnh. Không đùn đẩy trách nhiệm cho đồng nghiệp, tiếp thu những kỹ thuật mới, những tiến bộ khoa học. Mỗi cá nhân cán bộ viên chức của khoa luôn luôn tự tìm tòi, sáng tạo, năng nổ nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, thật thà trong hoạt động chuyên môn, không gây mất đoàn kết vì vậy trong năm cả khoa đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch.  Không để xảy ra sai sót trong chuyên môn, không có đơn, thư khiếu nại

- Tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được

- phát hiện thu dung điều trị bệnh nhân ở các thể lao

- triển khai điều trị lao kháng thuốc.

- Tập thể khoa luôn thống nhất, đoàn kết, có phong trào thi đua thường xuyên đạt hiệu quả và phối hợp cùng với các khoa phòng trong toàn viện thực hiện nhiệm vụ và công việc được giao, chấp hành Quy định về ngày giờ công đảm bảo.