Ngày 31/12/2020, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức năm 2021.