1. Giới thiệu chung

Tên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn

Điện thoại: 02093.878151

Lãnh đạo hiện nay: Phó Trưởng khoa: Hoàng Văn Anh

Phó trưởng Khoa: DS. Hoàng Văn Anh

 

Điều dưỡng trưởng: Nông Thị Hới

 

c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710(1).png

37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd.png

Tập thể cán bộ viên chức khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Giám sát tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn 
Xử lý đồ vải
Tập huấn cho nhân viên khoa
Phòng xử lý dụng cụ

 

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc khối cận lâm sàng được thành lập năm 2003, Năm 2012, khoa được đổi tên thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định tại Thông tư 18 của Bộ Y tế. Với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và là trung tâm đào tạo, học tập, trao đổi với các khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn trong toàn tỉnh.

2.2. Nhân lực và quy mô

Tổng số cán bộ viên chức hiện tại: 14 người (05 nam và 09 nữ). Trong đó:

- Trình độ chuyên môn:

02 Trình độ đại học (01 Ds, 01 ĐH điều dưỡng)

01 Trình độ cao đẳng

04 Trình độ trung cấp

01 Hộ lý

06 Y công

Khoa chia làm 03 bộ phận:

- Giám sát và bộ phận hành chính

- Tổ xử lý đồ vải

- Tổ tiệt khuẩn

2.3. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức Năng:

Là khoa chịu trách nhiệm chính về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

+ Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

 + Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác vô khuẩn, bao gồm các quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và y dụng cụ.

+ Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

+ Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, đồ vải cho toàn thể khoa phòng trong toàn bệnh viện.

+ Vệ sinh môi trường bệnh viện.

+ Xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức tập huấn, thông tin và truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện;

+ Quản lý chất thải rắn, lỏng y tế.

+ Tham gia về công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham đạo tạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

- Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

- Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. Phương hướng phát triển:
- Theo dõi nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, cập nhật hàng ngày.
- Giám sát dụng cụ tiệt khuẩn thường xuyên. Cung cấp dụng cụ tiệt khuẩn luôn đảm bảo chất lượng cao.
- Nâng cao chất lượng giám sát nhằm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện
- Quản lý tập trung các phương tiện có nguy cơ nhiễm khuẩn.
- Giám sát chặt chẽ vệ sinh môi trường và Quản lý chất thải y tế.