1. Giới thiệu chung:

Tên khoa : Khoa dược- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : 0209.3.878.137

Địa điểm:  Nhà E tầng 2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Lãnh đạo hiện nay: DSCKI : Phạm Thị Bích Hằng

Trưởng khoa: DSCKI : Phạm Thị Bích Hằng
Tập thể cán bộ viên chức Khoa

 

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Nhân lực

Tổng số cán bộ, viên chức: 16 trong đó:

Dược sỹ CK I :02

Thạc sỹ: 02

Dược sỹ đại học: 06

Dược sỹ trung học:  05

Dược tá: 01

Trong đó 02 cán bộ hợp đồng

Được sắp xếp các bộ phận như sau:

Bộ phận thống kê:

Bộ phận kho : 04 kho ( kho ngoại trú, kho thuốc viên, kho thuốc ống, kho dịch truyền + hóa chất)

Nghiệp vụ dược

Dược lâm sàng – thông tin thuốc

Nhà thuốc Bệnh viện

2.2. Nhiệm vụ chức năng
* Nhiệm vụ chung:
1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
5. Thực hiện pha chế một số loại thuốc dùng ngoài do các khoa điều trị yêu cầu.
6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
8. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
10. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
11. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
12. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
* Nhiệm vụ riêng từng tổ:
1. Dược lâm sàng
a) Theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc, báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại đơn vị theo qui định hiện hành;
b) Thông tin thuốc cho người bệnh và cán bộ y tế: dược lâm sàng, cập nhật thông tin sử dụng thuốc, thông tin về thuốc mới, thông tin cảnh giác dược gửi đến cán bộ y tế và người bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau như: trực tiếp, văn bản, . …
c) Kiểm tra việc sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng;
d) Tham gia hội chẩn chuyên môn về thuốc khi được yêu cầu;
đ) Thực hiện công tác kiểm tra quy định chuyên môn dược tại khoa Dược, các khoa lâm sàng và Nhà thuốc trong bệnh viện;
e) Cập nhật thường xuyên các văn bản quy định về quản lý chuyên môn, tham mưu cho Trưởng khoa trình Giám đốc bệnh viện kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này tại các khoa trong bệnh viện;
f) Định kỳ kiểm tra việc bảo quản, quản lý, cấp phát thuốc tại khoa Dược;
g) Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản thuốc trong tủ trực tại các khoa lâm sàng.
2. Thống kê – Nghiệp vụ dược
a) Duyệt thuốc, vật tư , hóa chất sinh phẩm trước khi cấp phát cho các khoa phòng.
b)Theo dõi, thống kê chính xác số liệu thuốc nhập về kho Dược, số liệu thuốc cấp phát cho nội trú, ngoại trú và cho các nhu cầu đột xuất khác.
c) Thực hiện báo cáo công tác khoa Dược, tình hình sử dụng thuốc, hóa chất vật tư y tế tiêu hao trong bệnh viện định kỳ hàng năm
d) Hàng tháng tham gia kiểm kê các kho
* Hệ thống kho
a) Dự trù, nhận thuốc, cấp phát thuốc cho các khoa phòng theo đúng quy chế;
 b) Bảo quản thuốc theo đúng qui định “GSP” về Thực hành tốt bảo quản thuốc theo qui định của Bộ Y tế và theo yêu cầu của nhà sản xuất.
3. Hoạt động của khoa Dược
- Duyệt phiếu lĩnh thuốc vật tư hóa chất sinh phẩm cho các khoa phòng;
- Cấp phát thuốc vật tư hóa chất sinh phẩm cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú;
- Tham gia đấu thầu mua thuốc vật tư hóa chất sinh phẩm cho toàn viện;

-Thực hiện đấu thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra hồ sơ bệnh án, thông tin thuốc, biệt dược mới, tham gia sinh hoạt chuyên môn toàn viện;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về việc đánh giá tình hình sử dụng các loại thuốc trong điều trị một số bệnh hay gặp: Sử dụng thuốc trong điều trị.
4. Định hướng phát triển, mục tiêu
- Cung ứng đầy đủ ổn định các loại thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm cho các khoa phòng;
- Triển khai tích cực công tác dược lâm sàng tại các khoa lâm sàng;