1. Giới thiệu chung
Tên phòng : Điều dưỡng
 Điện thoại : 02093.878.138
 Địa điểm: Tầng 3, Nhà A, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
 Lãnh đạo hiện nay : Trưởng phòng : CN Đào Thị Minh Thiện
 
 
Trưởng phòng: CN Đào Thị Minh Thiện

 

Phó trưởng phòng: CN Đinh Kim Cúc

 

ẢNH TẬP THỂ PHÒNG 

eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3(1).png

c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

74bdefab9757a081606b181ac29f1db2(1).png

19a1de167122a18af369c749f4e40a48(1).png

 

0299c06aed970473ae41d986b308cd09(2).png

a514839c4971406ff865a3f340e4ea36(1).png

 

2. Cơ cấu tổ chức :

2.1. Sơ lược quá trình phát triển:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn được thành lập tại Quyết định số: 499/TC-CB, ngày 16 tháng 8 năm 1995 của Giám đốc Sở y tế Bắc Thái (nay là Sở y tế Bắc Kạn). Qua 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phòng Điều dưỡng sau khi được thành lập với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy chế Bệnh viện, ngoài các chức năng nhiệm vụ trên phòng còn được Giám đốc Bệnh viện giao phụ trách quản lý công tác vệ sinh Bệnh viện, công tác xã hội trong Bệnh viện.

2.2. Nhân lực:

Hiện nay phòng Điều dưỡng có tổng số 15 viên chức và hợp đồng lao động, trong đó có 07 viên chức có trình độ đại học, 01 viên chức có trình độ Cao đẳng và 07 y công.

2.3. Chức năng: Phòng điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, thực hiện công tác xã hội trong Bệnh viện.

2.4. Nhiệm vụ: Thực hiện theo đúng Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện; Thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ công tác xã hội ban hành kèm Thông tư số 43/2015/TT-BYT

a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

h) Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng đào tạo và chỉ đạo tuyến thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

3. Phương hướng hoạt động

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Thông tư số 07/2011 TT- BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện; Thông tư số 43/2015/TT-BYT Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện.

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh.

3. Phối hợp tổ chức huấn luyện, đào tạo hiệu quả đội ngũ ĐD/HS/KTV nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ người bệnh.

4. Nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho ĐD/HS/KTV.

5. Duy trì đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện theo kế hoạch 6 tháng/lần.

6. Đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và các dịch vụ vụ y tế hướng tới hài lòng người bệnh.

7.Tiếp tục bổ sung hoàn thiện bộ công cụ giám sát và đánh giá chỉ số, chất lượng chăm sóc người bệnh theo kế hoạch.

8. Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của hệ thống ĐDT, phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý.

9. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

10. Phối hợp tốt các phòng, Khoa, tham mưu và đề xuất Lãnh đạo Bệnh vện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

11. Xây dựng hình ảnh người điều dưỡng “Tận lực, tận tâm, nâng tầm nghề nghiệp”.