Tổ chức bộ máy và cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị

1. Tổ chức bộ máy

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn là bệnh viện đa khoa hạng II, được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 04/02/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Bệnh viện gồm 33 khoa phòng, trong đó có 5 phòng chức năng, 20 khoa lâm sàng trong đó có 01 đơn nguyên sơ sinh, 05 khoa cận lâm sàng và 03 khoa hỗ trợ phục vụ (khoa Dược, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Dinh dưỡng).

2. Công tác cán bộ

Tính đến ngày 31/12/2019 bệnh viện có 373 công chức, viên chức được Giám đốc Sở Y tế giao theo quyết định giao số người làm việc (trong đó HĐLĐ theo nghị định 68 là 04 người) và 95 hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu Giám đốc Sở Y tế giao số người làm việc.

* Số người làm việc Giám đốc Sở Y tế giao phân theo trình độ:

- Bác sỹ: 137, trong đó: Bác sỹ chuyên khoa II: 08; Bác sỹ chuyên khoa I: 40; Thạc sỹ: 08; Bác sỹ đa khoa: 81.

- Y sỹ: 06

- Điều dưỡng: 134, trong đó: Điều dưỡng CKI: 01; Cử nhân điều dưỡng: 42; Điều dưỡng cao đẳng: 46; Điều dưỡng trung cấp: 45

- Dược sỹ: 15, trong đó: Thạc sỹ dược: 02; Dược sỹ chuyên khoa I: 01; Dược sỹ đại học: 08; Dược sỹ trung học: 03; Dược sỹ sơ học: 01.

- Kỹ thuật Y: 26, trong đó: Đại học: 05; Cao đẳng: 01; Trung học: 20.

- Cử nhân Y tế công cộng: 03.

- Nữ hộ sinh: 13, trong đó: Đại học: 01; Cao đẳng: 03; Trung học: 09.

- Các chuyên ngành khác: 39, trong đó trình độ Đại học: 19; Cao đẳng: 02; Trung cấp 02; Sơ cấp và trình độ khác: 16 (Kế toán; Công nghệ thông tin; Quản trị nhân lực; Thiết bị y tế; Nhân viên kỹ thuật; Lái xe; Bảo vệ; Nhân viên phục vụ; hành chính; văn thư; hộ lý…).

- Trong năm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức chuyển đến 33 người.

* Số hợp đồng lao động phân theo trình độ:

- Bác sỹ đa khoa: 02;

- Kỹ sư công nghệ thông tin: 02;

- Kế toán đại học, trung cấp: 05;

- Điều dưỡng trung cấp: 34;

- Kỹ thuật viên: 04;

- Hộ sinh: 04;

- Y sỹ: 02;

- Dược sỹ trung cấp: 02;

- Hộ lý: 24;

- Bảo vệ: 06;

- Khác (trông xe, phục vụ): 10.

3. Cơ sở vật chất

Các công trình kiến trúc của Bệnh viện được sắp xếp nhằm đảm bảo tốt dây truyền hoạt động của Bệnh viện theo 4 khối chức năng: Khối khám, chữa bệnh ngoại trú và hành chính, khối kỹ thuật công nghệ cao, khối điều trị bệnh nhân nội trú, khối hậu cần kỹ thuật. Cơ sở hạ tầng theo tổng dự án gồm 24 hạng mục, đến nay đơn vị mới được bàn giao và đưa vào sử dụng 12 hạng mục, cụ thể gồm:

+ Khu nhà bảo vệ;

+ Khu nhà kỹ thuật công nghệ cao (09 tầng);

+ Khu nhà hành chình;

+ Khu nhà điều trị bệnh nhân nội trú (05 tầng);

+ Khu nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn;

+ Khu nhà khoa dược;

+ Khu xử lý nước thải, rác thải y tế;

+ Khu nhà khí oxy;

+ Khu nhà trạm điện;

+ Khu nhà trạm bơm;

+ Khu nhà gom rác thải y tế rắn;

+ Khu nhà đại thể.

Hiện tại bệnh viện chưa bố trí được khu vực nhà ăn, căng tin phục vụ bệnh nhân và nhân viên y tế.

Đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, đơn vị đang xây dựng phương án cải tạo để đưa một số khoa điều trị nội trú vào sử dụng nhằm giải phóng công năng nhà kỹ thuật công nghệ cao phục vụ triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chi phí lớn.

4. Trang thiết bị y tế

Cùng với cơ sở vật chất khang trang hiện đại, các trang thiết bị y tế phục vụ cho chẩn đoán, điều trị cũng được đầu tư đầy đủ và chuyên sâu như:

- Hệ thống Xquang cao tần kỹ thuật số;

- Máy Xquang cánh tay chữ C (C-Arm);

- Máy CT scanner > 16 lát cắt;

- Máy siêu âm mầu 4D;

- Máy siêu âm dopler màu chuyên tim 3 đầu dò;

- Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số;

- Máy phá rung tim;

- Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm, hệ thống phòng mổ hiện đại và đồng bộ.

Trong năm 2019, bệnh viện tiếp tục được tiếp nhận thêm một số trang thiết bị mới gồm:

- Thiết bị được đầu tư từ Đề án bệnh viện vệ tinh.

- Thiết bị được tiếp nhận từ Trường Trung cấp y tế theo Quyết định 925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định 433/QĐ-SYT của Sở Y tế.

- Thiết bị được tổ chức VCF và Quỹ Trái tim vàng trao tặng.

- Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận bàn giao 02 thiết bị của Dự án xây dựng bệnh viện 500 giường gồm: Hệ thống chụp mạch Angio 1 bình diện và hệ thống chụp Cộng hưởng từ.